Tech-advokatvirksomhed lanceres i Danmark under navnet CO:PLAY

Organisation
1.3.2021
Michael Brandt

Stærk sektorviden og fokus på områder som teknologi, medier og entertainment bliver fortsat omdrejningspunkt, når et af advokatbranchens højt specialiserede advokathuse etablerer sig under eget navn og brand. Med virkning fra 1. marts etablerer partnere, advokater, juridiske og administrative medarbejdere i Synch Danmark sig i eget regi under det nye navn CO:PLAY.  

Lanceringen sker efter et travlt 2020 med flere nyansættelser og en vækst i omsætningen på 25 %. Der har været en markant stigning i efterspørgslen på de danske tech-advokaters særlige sektorviden. En viden, der dels er blevet efterspurgt i kølvandet af de udfordringer, som Corona-pandemien har medført for en række virksomheder og brancher i Danmark og internationalt og dels som følge af globalisering og digitalisering, der rejser stadig mere komplicerede juridiske problemstillinger.  

”2020 har medført begrænsninger og store udfordringer for mange virksomheder, mens andre har oplevet vækst og fremgang som følge af Corona-pandemien. I begge situationer har vi kunne bistå vores kunder, og det har givet os stærk fremgang i 2020, hvilket har givet os ekstra tro på, at der er behov for rådgivere med stærk sektorviden” siger Michael Brandt, managing partner i CO:PLAY. 

Vækst og værdifællesskab 

Etablering af CO:PLAY sker i forlængelse af, at Synch Danmark i begyndelsen af 2020 annoncerede en fusion med Integra Advokater. En fusion der havde udspring i et gensidigt fagligt og værdimæssigt fundament, samt en fælles tilgang til kunder, der bygger på juridiske spidskompetencer inden for blandt andet IT-ret, privacy og immaterialret.

Men fusionen var i høj grad også baseret på en vision om at etablere og udvikle en advokatvirksomhed, der tager afsæt i en forretningsdrevet og sektorbaseret tilgang til kunder, der skal tilbydes branchens stærkeste rådgivning inden for sektorer som teknologi, medier og entertainment.  

”Fusionen, og en vellykket integration af de to advokatvirksomheder, har givet os større maskinkraft og en leverancemuskel, som gør os i stand til at løfte flere opgaver for flere kunder i Danmark og internationalt. Vi har oplevet et fagligt og værdibåret fællesskab og en stigende lyst til at realisere vores vision sammen,” siger Michael Brandt, managing partner i CO:PLAY, og fortsætter: “Når vi har valgt et for advokatbranchen så markant anderledes brand som CO:PLAY, er det fordi det så præcist udtrykker, hvordan vi arbejder med vores kunder. Vi ser os selv som en ekstra spiller på banen hos kunderne, en medspiller, der kender deres forretning, forstår vilkårene i deres branche, og rådgiver som om det var vores egen virksomhed. En CO:PLAYER.”  

Organisation 

CO:PLAY vil fortsat drive virksomheden fra den ikoniske Tuborg-bygning i Hellerup, hvor der er plads til de nyansættelser, som er i støbeskeen. CO:PLAY omfatter i dag 7 partnere, 11 advokater og juridiske medarbejdere samt 3 medarbejdere i administrative støttefunktioner.   

Yderligere oplysninger

Michael Brandt, managing partner
Mobil: 40 43 23 43
Mail: mb@coplay.law