Beskyttelse

I en verden, hvor mere end 70% af aktiverne er immaterielle, er kopiering og misbrug blevet en stadig større trussel mod de investeringer, som virksomheder foretager i værker eller indhold, der kan beskyttes - uanset om det er domæner, designs, logoer, lyde, softwarekode, produkter, metoder eller din person.

Det er afgørende, hvordan du beskytter dine rettigheder. Både i forhold til hvordan du beskytter rettighederne og omfanget af beskyttelsen.

Du kan beskytte din rettigheder på en række forskellige måder, som afhænger af rettighedstypen, behovet for beskyttelse, og hvor i verden rettigheden skal beskyttes. Læs mere nedenfor om de forskellige områder, som vi kan hjælpe dig med.

Vores områder

Varemærker

Varemærker er fællesbetegnelsen for din virksomheds forretningskendetegn, som kan fremstå i meget forskellige former. Traditionelle varemærker er ordmærker (selve navnet på varemærket) og figurmærker (fx logo), men der er også mulighed for at registrere en række andre typer forretningskendetegn såsom lyde, bevægelser, form og multimedier (fx en animation af et logo).

Brug og registrering medfører eneret til at bruge varemærket. En varemærkeregistrering er gyldig i 10 år fra ansøgningsdatoen og skal derfor fornyes hvert 10. år.  

Vi hjælper dig med alle de juridiske aspekter af varemærkeregistreringer, herunder registrering, løbende overvågning og eventuel påtale af krænkelser.

Hvis du vil vide mere om varemærker, så kontakt Heidi Højmark Helveg.

Patenter

Patenter er en beskyttelse af teknologier og produkter og vil ofte være afgørende for virksomheder, som baserer deres forretning på særlige teknologier og produkter. Et patent kan sikre virksomhedens investeringer i bl.a. udvikling og forskning.

Hvis du vil vide mere om patenter, så kontakt Michael Brandt.

Ophavsret

Ophavsretten (eller copyright) er den mest basale beskyttelse, som du kan opnå og er grundlaget for næsten al beskyttelse. Beskyttet er bl.a. billeder, videoer, musik, lyde og ikke mindst software. For at opnå ophavsretlig beskyttelse, er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Produktet skal være originalt, som betyder, at det skal være resultat af ophavspersonens personlige og selvstændigt skabende indsats. Produktet skal også kunne karakteriseres som et “værk”.

Det er hverken nødvendigt eller muligt at registrere ophavsret i Danmark for at nyde beskyttelse.

CO:PLAY bistår med rådgivning om og håndhævelse af ophavsrettigheder og sikring af, at dine aktiviteter ikke krænker andres ophavsrettigheder.

Hvis du vil vide mere om ophavsret, så kontakt Heidi Højmark Helveg.

Domænetvister

Internetdomæner har udviklet sig til at være værdifulde og væsentlige rettigheder, som skal beskyttes. Værdien af et domæne kan være enorm og derfor er det ikke sjældent at der opstår tvister om internetdomæner. Det kan eksempelvis ske, når en person køber et domæne, der indeholder en virksomheds varemærke, og personen efterfølgende prøver at sælge domænet til virksomheden til en høj pris, eller når en person køber et domænenavn for at skade en virksomhed.

CO:PLAY bistår med rådgivning om domæne-tvister herunder i Klagenævnet for Domænenavne (vedr. .dk top-level domænet) og internationale domæner baseret på ICANN's regler.

Hvis du vil vide mere om domæne-tvister, så kontakt Michael Brandt.

God markedsføringsskik

Din virksomheds brand, produkter, look-and-feel m.v., nyder beskyttelse i markedsføringslovgivningen, og dine konkurrenter må ikke efterligne eller snylte på din indsats. Din beskyttelse opstår i kraft af den indsats, du har ydet, og princippet i reglerne er, at enhver selv må gøre en indsats og ikke snylte på andres. Beskyttelsen vokser med din indsats, og interessen for at efterligne opstår typisk, når en stor indsats og investering giver succes. Her er det vigtig at håndhæve sine rettigheder, så indsats og investering ikke bliver udhulet af andres efterligninger. Vi rådgiver om alle dele af markedsføringsretten og har stor erfaring med at håndhæve virksomheders markedsføringsretlige beskyttelse.

Hvis du vil vide mere om god markedsføringsskik kan du kontakte Heidi Højmark Helveg.

Personlig beskyttelse og ytringsfrihed

Du har en beskyttelse af din egen person, både dit navn, dit billede, din stemme, dine oplysninger, dit privatliv, din personlige integritet og din personlighed.

Hvis du oplever, at et billede af dig bliver brugt af andre, fx i deres markedsføring, eller hvis du bliver omtalt fx i medier på en krænkende måde, kan vi hjælpe med at beskytte din interesser. Både virksomheder og personer er beskyttet mod freds- og ærekrænkelser, hvor den vigtige sondring mellem værdidomme og faktiske forhold er central. Beskyttelsen hører op, når ytringsfriheden kræver det.

Vi håndterer sager om ytringsfrihedsspørgsmål i alle afskygninger, herunder om sociale medier og misinformation, mediernes ytringsfrihed, ansattes ytringsfrihed, injuriesager m.v. Er du eller din virksomhed kommet i mediernes søgelys eller på anden måde udsat for ærekrænkelser/injurier, hjælper vi med alle dele af håndteringen i processen og har markante styrker i den strategiske rådgivning og reputation management, der er et vigtigt led i processen, når du går igennem en mediestorm. Vi fører også forbudssager, retssager og pressenævnssager, når det er nødvendigt.

Hvis du vil vide mere om personlig beskyttelse kan du kontakte Heidi Højmark Helveg.

Forretningshemmeligheder

Passer din virksomhed godt nok på sine forretningshemmeligheder?

Siden 2018 har det været et krav, at en virksomhed, der vil have beskyttelse af sine forretningshemmeligheder, foretager passende handlinger for at beskytte dem. En af måderne at beskytte forretningshemmeligheder kan for eksempel være at sørge for, at ansatte, der har kendskab til forretningshemmelighederne, pålægges tavshedspligt, og at samarbejdspartnere og andre, som virksomheden giver adgang til forretningshemmelighederne, kun får adgang, når de har indgået en hemmeligholdelsesaftale (NDA).

Forretningshemmeligheder kan være alle slags oplysninger om virksomhedens produkter, services, metoder eller andet, som har selvstændig økonomisk værdi og som ikke er kendt for omverdenen, dvs. er hemmelige.

Har du brug for at vide mere om beskyttelse af dine forretningshemmeligheder eller har nogen misbrugt dine forretningshemmeligheder kan du kontakte Michael Brandt.

Vores beskyttelses-team

Har du brug for hjælp i et eller flere af områderne inden for Beskyttelse, kan du kontakte en fra vores team:
Laurine Støve Larsen
Advokat
Line Forsberg Pointinger
Advokat
Kristoffer Rosenquist Kirk
Advokat, CTO
Heidi Højmark Helveg
Advokat (H)
Michael Brandt
Advokat (H)