Organisation

I et videnssamfund er virksomhedens medarbejdere den vigtigste ressource.

I Danmark er der omfattende regulering af medarbejdere, og det er det retsområde, hvor der indgås flest aftaler, som samtidig indeholder en lang række krav til indholdet. Det er ligeledes et retsområde, hvor der er (for) mange tvister.

CO:PLAY's team har solid erfaring med rådgivning om organisation, herunder indgåelse af de aftaler, som på den ene side skaber motivation og gennemsigtighed og på den anden side kan forhindre, at der opstår tvister.

Vores områder

Ansættelsesret

CO:PLAY rådgiver inden for alle aspekter af ansættelses-og arbejdsret, herunder særligt aftalegrundlaget mellem arbejdsgiver og arbejdstager, uanset om det er direktører, funktionærer eller timelønnede.

CO:PLAY rådgiver ligeledes om ligestilling, barsel og ferie og bistår både arbejdstagere og arbejdsgivere i tvister.

Hvis du ønsker at høre mere om ansættelsesret, kan du kontakte Jonas Møllgaard Mikkelsen.

Incitamentsprogrammer og bonusordninger

Incitamentsprogrammer vil typisk være aktiebaserede (dvs. baseret på kapitalandele i kapitalselskaber), hvorved det grundlæggende incitament ligger i værditilvæksten af virksomheden. Fra lovgivers side har man dels ønsket at skabe fordelagtige skattemæssige regler i forhold til aktiebaserede incitamentsprogrammer og dels ønsket, at arbejdstager er beskyttet og i særdeleshed informeret.

Incitamentsprogrammer vil typisk være baseret på warrants (tegningsoptioner), og det forudsætter derfor også opfyldelse af en række selskabsretlige krav.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer kræver således en koordination og sammenhæng mellem skatteregler, arbejdsretlige regler og selskabsretlige regler.

CO:PLAY kan rådgive om alle de retslige aspekter af incitamentsprogrammer, herunder skat. Vi har etableret en række pakkeløsninger til fast pris, som trods kompleksiteten gør det let at implementere incitamentsprogrammer.

CO:PLAY rådgiver desuden om ikke-aktiebaserede incitamentsprogrammer, herunder bonusordninger.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Jonas Møllgaard Mikkelsen.

Mød vores Organisations-team

Har du brug for hjælp i et eller flere af områderne inden for Organisation, kan du kontakte en fra vores team:
Julie Kunoy Laugesen
Stud. jur./ Legal Trainee
Jonas Møllgaard Mikkelsen
Advokat