Compliance & Regulatory

Compliance handler om den stigende mængde af regler, som en virksomhed skal overholde for at kunne udøve sin virksomhed.

Compliance kan for mange virksomheder være uoverskuelig. CO:PLAY er din guide i de mange regelsæt, som enten gælder for de fleste virksomheder eller gælder særligt for din branche.

Værdiskabende rådgivning om compliance er ikke alene et spørgsmål om kendskab til regler, men i mindst ligeså høj grad evnen til at forstå vores kunders forretning, som er fundamentet i CO:PLAY's grundlæggende tilgang til rådgivning.

Vores områder

GDPR

Persondata spiller en stor rolle i det stadigt mere globaliserede og digitale samfund. Persondataregulering påvirker alle virksomheder, organisationer og myndigheder og det er derfor en disciplin, som skal kunne beherskes af alle. Mange behandler, opbevarer og videregiver persondata uden at have taget stilling til de nødvendige procedurer. Området er genstand for omfattede regulering, herunder særligt databeskyttelsesforordningen (GDPR) og der er intensiv håndhævelse af overholdelse af reglerne.

CO:PLAY’s team har omfattende erfaring med at rådgive alt fra store internationale virksomheder til  lokale danske virksomheder, organisationer og myndigheder om, hvordan de opfylder kravene i GDPR og bliver compliant. Det kan være implementering af sikkerhedsforanstaltninger, kortlægning af datastrømme, compliance-analyser, håndtering af databrud, handlingsplaner mv.

CO:PLAY tilbyder en række særlige GDPR-produkter, herunder DPO-service (få en professionel og omkostningseffektiv håndtering af kravet om data protection officer).

Hvis du vil vide mere, så kontakt Christian Wiese Svanberg, der er ansvarlig i CO:PLAY for GDPR.

Markedsføring

Markedsføringsreglerne skal bl.a. sikre, at konkurrencen mellem erhvervsdrivende sker på en ordentlig og loyal måde. Reglerne bidrager også til, at forbrugerne kan træffe valg på transparent og oplyst grundlag. De skal også sikre andre erhvervsdrivende mod illoyal konkurrence, og tilgodese almene samfundsinteresser.

CO:PLAY rådgiver en lang række danske og internationale virksomheder om markedsføringsreglerne og har stor erfaring med alle dele af markedsføringsretten, herunder bl.a.:

 • Reklamereglerne (skjult reklame, sammenlignende reklame, reklamemarkering)
 • Prismarkedsføring
 • God markedsføringsskik og god erhvervsskik
 • E-mail markedsføring og anden direkte markedsføring (direct marketing)
 • Miljø og etik i markedsføringen (greenwashing)
 • Brug af personoplysninger i markedsføringen
 • Influencer marketing
 • Forbrugeraftaleloven

CO:PLAY's team er ofte benyttet til at afholde kurser og oplæg om markedsføringsreglerne.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Heidi Højmark Helveg, der er ansvarlig i CO:PLAY for Markedsføring.

Finansiel regulering

Hos CO:PLAY har vi erfaring med at rådgive virksomheder, der anvender nye teknologier til at udvikle og markedsføre finansielle tjenesteydelser.

Markedet for finansielle tjenesteydelser er tæt reguleret, men er samtidig karakteriseret ved at være på et højt teknologisk niveau. Der stilles store krav til aktørerne på markedet, når de skal sikre, at deres ydelser lever op til de gældende regler. Ofte kræves en tilladelse fra Finanstilsynet inden en tjenesteydelse overhovedet kan bringes i markedet. 

CO:PLAY yder bistand til både danske virksomheder til brug for opnåelse af relevante tilladelser fra Finanstilsynet, men også til internationale virksomheder, der på baggrund af en tilladelse fra et andet EU-land, ønsker at markedsføre deres finansielle tjenester på det danske marked. 

CO:PLAY kan også hjælpe med at vurdere, om en aktivitet kræver tilladelse fra Finanstilsynet, og kan bistå med udførelse og tilrettelæggelse af løbende complianceopgaver på effektiv vis og afstemt med forretningens øvrige processer.

Hvis du vil vide mere om finansiel regulering kan du kontakte Laurine Støve Larsen, der er ansvarlig i CO:PLAY for Finansiel regulering.

Corporate housekeeping

CO:PLAY hjælper virksomheder med at overholde alle regulatoriske krav, så rammerne om din virksomhed er på plads. Det er i høj grad kapitalselskaber (fx anpartsselskaber og aktieselskaber), som er omfattet af regulatoriske krav.

CO:PLAY assisterer blandt andet med:

 • Ansøgning om og opretholdelse af nødvendige erhvervslicenser og tilladelser
 • Etablering af rammerne for ledelsen af virksomheden (fx forretningsorden og direktionsinstruks)
 • Håndtering af selskabets kapitalforhold, herunder kapitaltab, kapitalafgang (fx udlodninger og kapitalnedsættelser) og kapitaltilgang
 • Gennemførelse af aktionærmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og nødvendig protokollering og registrering
 • Føring af ejerbog og registrering af ejerforhold i offentlige registre

Yderligere skal aktionærer være opmærksomme på beslutninger, som kan påvirke virksomhedens velfærd. Det kan være beslutninger om fusioner, opkøb og likvidation, som ikke bør gennemføres før aktionærerne har stemt.

Hvis du vil vide mere om Corporate housekeeping, kan du kontakte Jonas Møllgaard Mikkelsen.

Håndtering af brud på persondatasikkerheden og cyberhændelser

Ved håndteringen af et brud på persondatasikkerheden efter GDPR eller en cyberhændelse, er de første timer og dage af afgørende betydning. Samtidig indebærer enhver indberetning af et brud eller en cyberhændelse juridiske risici.

Vores team af rådgivere har bred erfaring med håndtering af alle former for brud, og i at håndtere kommunikationen med de relevante myndigheder. Hvis uheldet er ude, bistår vi med at vurdere situationen, så I kan agere rettidigt og effektivt samtidig med at de juridiske, forretningsmæssige og omdømmemæssige risici styres.

Vi bistår også med at rekvirere og styre eksterne it-sikkerhedseksperter,  med den fornødne cybersikkerhedsfaglige rådgivning. Hvis I har brug for bistand med håndteringen af et brud på persondatasikkerhed mv. så kontakt jeres faste advokat hos CO:PLAY eller Christian Wiese Svanberg

Vores Compliance-team

Har du brug for hjælp i et eller flere af områderne inden for Compliance, kan du kontakte en fra vores team:
Christian Wiese Svanberg
Advokat
Katalin Vágó Brøndsted
Stud. jur./ Legal Trainee
Laurine Støve Larsen
Advokat
Line Forsberg Pointinger
Advokat
Sille Grostøl
Advokatfuldmægtig
Jonas Møllgaard Mikkelsen
Advokat
Heidi Højmark Helveg
Advokat (H)