CO:RESPONSE
YDELSE

CO:RESPONSE giver øjeblikkelig rådgivning og hjælp ved cyberhændelser

CO:RESPONSE er en helhedsløsning for nye og eksisterende klienter ramt af sikkerhedsbrister eller alvorlige cyberhændelser. Vi – og vores udvalgte samarbejdspartnere med erfaring fra bl.a. efterretningstjenester, politimyndigheder og med håndtering af komplekse sikkerhedshændelser – sikrer akut rådgivning om håndtering af indberetninger, ransomware-forhandlinger, digital forensics mv.  
Læs mere

Hvad gør I, når uheldet er ude?

Hvis jeres organisation er ramt af en cyberhændelse, f.eks. et hackerangreb eller ransomware, er det afgørende at handle øjeblikkeligt.

Al erfaring viser, at håndteringen og inddæmningen af en cyberhændelse forudsætter erfaring fra lignende sager. Selvom enhver cyberhændelse er unik, kræver det indsigt i trusselsbilledet, de relevante regler og erfaring at afdække hvem, der står bag angrebet og vurdere, hvilken strategi, der er bedst at følge.

Det er en vanskelig proces at styre, hvor jeres organisation i værste fald står over for ikke at kunne løse sine opgaver eller betjene sine kunder i en længere periode.

I samarbejde med vores kreds af udvalgte rådgivere, tilpasser vi CO:RESPONSE til den specifikke hændelse, jeres organisation er ramt af, så I kan være tryg ved, at de væsentlige juridiske og forretningsmæssige risici, cyberhændelser kan medføre, bliver håndteret professionelt.  

CO:PLAY sikrer således, at såvel jeres topledelse som organisation bliver bistået, fra hændelsen opstår, til den sidste server er genetableret, og myndighedsindberetningerne er håndteret.

Kontakt os i dag

Ring til os med det samme på telefon 7027 8899 eller indtast dine oplysninger her,
så kontakter vi dig.
Mange tak for din interesse. Vi vender straks tilbage.
Øv! Noget gik galt. Prøv igen.

De ansvarlige for CO:RESPONSE

Christian Wiese Svanberg
Advokat
Mandeep Singh Rathour
Advokat, CEO
Vær godt forberedt med CO:RESPONSE
Skal jeres virksomhed være bedst muligt stillet i tilfælde af et cyberattack, er forberedelse altafgørende:

Er I klar til at leve op til lovgivningen og NIS2? Og har I etableret de rette procedurer samt foranstaltninger, så I kan gå direkte til handling, hvis uheldet skulle være ude? Vi hjælper jer med at gøre compliance konkret og praktisk, så håndteringen af cyberhændelser bliver en del af jeres daglige compliance arbejde.
Basic
  • Praktisk on-boarding af jeres organisation på CO:RESPONSE-løsningen, så alle praktiske forhold om kontaktoplysninger, forankring mv. er afklaret, inden behovet for bistand er opstået.
Total
  • Skræddersyet NIS2-compliance kursus og sektorspecifik cybersikkerhedsbriefing for relevante medarbejdere og jeres topledelse ved Christian Wiese Svanberg
  • Konkret rådgivning om, hvordan I forbereder jer bedst muligt til at kunne håndtere cyberhændelser af varierende grader af alvor og omfang
  • Introduktion til CO:RESPONSE-løsningens konkrete ydelser og leverandører
  • Rådgivning om etablering af beredskaber, nødkommunikationsløsninger mv.
  • Praktisk on-boarding af jeres organisation på CO:RESPONSE-løsningen, så alle praktiske forhold om kontaktoplysninger, forankring mv. er afklaret, inden behovet for bistand er opstået
Enhver organisation kan blive udfordret af cybersikkerhedshændelser som f.eks. ransomware eller hackerangreb.
 Når en cybersikkerhedshændelse mv. indtræffer, er det afgørende at agere hurtigt,  men samtidig håndtere alle relevante risici. Navnlig NIS2 og databeskyttelsesforordningen (GDPR) forpligter myndigheder og virksomheder til at håndtere og indberette cybersikkerhedshændelser og brud på persondatasikkerheden. Erfaringsmæssigt er hændelseshåndtering en vanskelig proces, hvor det er afgørende for virksomheder og myndigheder at kunne trække på rådgivere med relevant erfaring og indsigt.

Alt efter karakteren og omfanget af den enkelte hændelse sørger vi og vores kreds af udvalgte samarbejdspartnere for, at rådgivningen adresserer alle aspekter af en sikkerhedshændelse og minimerer hændelsens negative konsekvenser.
CO:RESPONSE trækker på CO:PLAY’s unikke netværk og erfaring med cybersikkerhed, så vores klienter kan tilgå alle relevante former for rådgivning og bistand uden at afsætte kostbar tid og ressourcer til at afsøge markedet, når de er ramt af en hændelse.

Begge varianter af CO:RESPONSE sikrer vores klienter en samlet hændelseshåndtering, hvor vi – efter behov – bistår med at engagere en eller flere af vores betroede leverandører og samarbejdspartnere til at bistå med digital forensics, genetablering af systemer, forhandling med ransomware-aktører mv. Hermed opnår I øjeblikkelig adgang til anerkendte cybersikkerhedseksperter mv. i et set-up, hvor vi sikrer den løbende efterlevelse af relevante lovgivningsmæssige krav, og en kompetent varetagelse af myndighedsdialogen ved hændelsesindberetninger mv. Alle ydelser leveret som led i CO:RESPONSE vil således være underlagt de advokatetiske regler og vores lovfastsatte tavshedspligt.

CO:RESPONSE i praksis
På baggrund af vores dialog med jer og i lyset af, hvor omfattende hændelsen viser sig at være, aftales det nærmere, hvilke ydelser og leverandører, der konkret er relevante for jer at trække på. Vi sikrer altid, at jeres organisation er understøttet og rådgivet fra det tidspunkt, hvor en hændelse afdækkes, til alle systemer er genetableret, myndighedsdialogen er afsluttet, og hændelsen kan anses for afsluttet.

CO:RESPONSE kan udgøre en integreret del af jeres organisations efterlevelse af de kommende krav i NIS2-lovgivningen. Det er i den forbindelse CO:PLAY’s anbefaling, at organisationer ikke afventer implementeringen af NIS2 i dansk lovgivning, før løsningen udrulles, da det erfaringsmæssigt er en omfattende opgave at forankre hændelseshåndtering i organisationer af alle størrelser. Samtidig er kravene til netop hændelseshåndtering allerede nu så entydige, at de bør implementeres og indarbejdes i jeres interne rutiner snarest muligt.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om CO:RESPONSE.