EU Whistleblowerdirektiv – hvad betyder det for din virksomhed?

Compliance
17.12.2021

Om whistleblowerdirektivet
Whistleblowerdirektivet har til formål at sikre, at det er nemt og sikkert at indberette lovovertrædelser, at der bliver fulgt op på disse indberetninger, samt at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle konsekvenser, som det kan have at lave en indberetning.

Hvad direktivet betyder for din virksomhed
Whistleblowerdirektivet betyder, at virksomheder med 50 eller flere ansatte skal have en whistleblowerordning. Har din virksomhed 250 ansatte eller derover skal whistleblowerordningen være oprettet senest den 17. december 2021. Hvis din virksomheder har mellem 50-249 ansatte, skal en ordning være oprettet senest den 17. december 2023.

Hvad skal en Whistleblowerordning indeholde?

  1. indberetningskanal
  2. procedure for håndtering af indberetninger
  3. whistleblowerpolitik

Du kan læse mere om reglerne her. Har du brug for hjælp til ordningen er du velkommen til at kontakte advokat Niels Dahl-Nielsen (ndn@coplay.law eller 4030 9749).