Kulturministeren udpeger Heidi Højmark Helveg til Medieansvarsudvalg

Organisation
31.8.2022
Morten Kamper

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget CO:PLAYs Heidi Højmark Helveg til Medieansvarsudvalget.Udvalget kommer til at bestå af 19 medlemmer med en bred vifte af kompetencer. Konkret skal de bl.a. overveje, hvordan Pressenævnets rolle skal se ud i fremtiden, samt hvordan der kan etableres en medieombudsmand, som selv kan tage sager op og bidrage til den offentlige debat.Udvalget skal desuden undersøge, hvordan bloggere og influencere i højere grad kan stilles til ansvar for det indhold, de publicerer og viderebringer. Og så skal udvalget se på, hvordan borgere, der udsættes for digitale ærekrænkelser, kan sikres en lettere og mere smidig adgang til genoprejsning og eventuel godtgørelse.

”Det er over 35 år siden, at det seneste medieansvarsudvalg blev nedsat, og den gældende medieansvarslov er fra 1990. Jeg ser frem til at bidrage med mine erfaringer i arbejdet med at undersøge ansvarssystemet for medierne, de klassiske såvel som andre formidlere af nyheder og holdninger. I en nutidig medievirkelighed, hvor dagens avis fylder væsentligt mindre end den gjorde, da den gældende lov blev skrevet, er der dilemmaer og temaer, som fortjener den brede repræsentation og granskning, der lægges op til med kommissoriet”, udtaler advokat Heidi Højmark Helveg.