Heidi Højmark Helveg vinder principiel sag om ytringsfrihed i Højesteret

Tvister
27.5.2021
Michael Brandt

Heidi Højmark Helveg har i dag vundet en principiel sag om ytringsfrihed, hvor Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom om at frifinde Naser Khader for injurier i forbindelse med en sag fra 2017 om tildeling af midler fra satspuljen. Sagen har været genstand for intens mediedækning.

”Vi er ikke overraskede over Højesterets dom i dag, som lægger sig op af praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Vi er samtidigt tilfredse med, at Højesteret har været enige i de juridiske argumenter, som vi har fremført og ikke mindst har haft en vurdering af sagens faktum, som understøtter, at der er tilstrækkeligt faktuelt grundlag for Naser Khaders udtalelser” siger Heidi Højmark Helveg.

Højesterets pressemeddelelse om sagen kan læses her.

Heidi Højmark Helveg var i Højesteret assisteret af Michael Brandt.

For yderligere information, kontakt venligst

Heidi Højmark Helveg

Tlf. +45 3074 2900

Mail: hhh@coplay.law